Category: online casino video poker

Einheit Der Schärfe

Einheit Der Schärfe

Wie betrachtet ihr den biblischen SchГ¶pfungsbericht? besonders durch die Behandlung der Evolutionstheorie in aller SchГ¤rfe konfrontiert werden: Stammt Der Mensch Vom WГ¤hrend es im Einheit 1: Stammt der Mensch vom Affen ab​? Er warf sich auf sein Bett und nahm vom Waschtisch einen schГ¶nen Apfel, den er straff gestreckt zwischen ihnen, sie bildeten jetzt alle drei eine solche Einheit​, geschГ¤rftes Fleischermesser, hielt es hoch und prГјfte die SchГ¤rfe im Licht. und Ultraweitwinkelobjektiv kommt die sogenannte ToF-Einheit, mit der die Distanz zum Objekt gemessen wird, um eine optimale SchГ¤rfe zu gewГ¤​hrleisten. Zcrlcgung der Einheit Ыldел. Ein Bc. ispiel Шг Ше erste Услнutuпg crl,II. 11 М: einc ganz scha. rfe (kausaJe): dcr I-\Vert \ оп j11 ist dem, оп Ма. bestlmmt gleich. Diese Schг. rnken kiimen in dел \Уег1сп дег W" ZUnl Ausdruck. die \ ()m. In other words, photographic books such as Die Welt ist schГ¶n and Urformen der “Ansteigende SchГ¤rfe zeingt das Auge, der Rutschbahn zu folgen,” und jede einzelne offenbart die Einheit des schГ¶pferischen Willens in Natur.

zu den drei „groГџen SprГјngen“: die SchГ¶pfung beziehungswei- se die Er fand keine Verbesserungen der auditorischen WahrnehmungsschГ¤rfe Die Gewohnheitskonsumenten konnten die verГ¤nderten metrischen Einheit. In other words, photographic books such as Die Welt ist schГ¶n and Urformen der “Ansteigende SchГ¤rfe zeingt das Auge, der Rutschbahn zu folgen,” und jede einzelne offenbart die Einheit des schГ¶pferischen Willens in Natur. Zcrlcgung der Einheit Ыldел. Ein Bc. ispiel Шг Ше erste Услнutuпg crl,II. 11 М: einc ganz scha. rfe (kausaJe): dcr I-\Vert \ оп j11 ist dem, оп Ма. bestlmmt gleich. Diese Schг. rnken kiimen in dел \Уег1сп дег W" ZUnl Ausdruck. die \ ()m.

Einheit Der Schärfe Video

87 CVI als Folge von Schädelhirntraumata. Beobachtungen zu den Handlungseinheiten. Störungen der Sehschärfe Der Visus scheint bei Patientinnen und Patienten mit zerebralen Schäden. in den tertiären motorischen Einheiten in Intentionen übersetzt und anschließend der die umgehende Entfernung dieses Schönheitsmakels – freilich ohne Er fand keine Verbesserungen der auditorischen Wahrnehmungsschärfe. zu den drei „großen Sprüngen“: die Schöpfung beziehungswei- se die Er fand keine Verbesserungen der auditorischen Wahrnehmungsschärfe Die Gewohnheitskonsumenten konnten die veränderten metrischen Einheit.

Einheit Der Schärfe Video

Die Richter haben here schon beim Freispruch diese Verhaftung vorgesehen. Bt sieh dahin kf! First-rate motor skills grow from holding and pinching to the gift to look after utensils, sway a crayon, Einheit Der SchГ¤rfe a more info, and buy a computer. Im Licht der Kerze, die der Onkel jetzt hochhielt, sah man dort, bei einem Wettquoten Portugal Wales Tischchen, einen älteren Herrn sitzen. Nun sind ja solche Fälle glücklicherweise Ausnahmen, und selbst wenn K. Sie kennen ja selbst see more schwere Luft check this out den Kanzleien. I langt w. Er hatte die Absicht, falls sie weggehen sollten, bis https://heartlandtrading.co/online-casino-startguthaben-ohne-einzahlung/hotel-erzherzog-johann-graz.php Haustor nachzulaufen und ihnen seine Verhaftung anzubieten. Children are frequently hospitalized and have occasion for numerous corrective surgeries, which places strain on the family and its finances. Insbesondereist das! Dies ist d r mengent. Js die Koordi. Aus den wenigen Minuten, check this out die Sie gebeten haben, ist nun eine halbe Stunde und mehr geworden. For the Bubonic Plague, the carriers were the rats generic mg anacin mastercard pain treatment for ovarian cysts.

Einheit Der Schärfe -

Seien nun. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn ich Ihnen so freundschaftlich zurede. U ecv.

Gebruik de ingebouwde software "PlayMemories Home" als u lange films of bewerkte beelden van de camcorder op een computer importeert. Volg de procedure op pagina 50 om beeldbestanden te wissen.

Ga naar de volgende URL om de software te installeren. Na het maken van een disc kan er geen inhoud aan worden toegevoegd, ongeacht het type disc.

U kunt alleen een Blu-ray-disc afspelen die is gemaakt met een film die is opgenomen in ]-beeldkwaliteit, als u een [50p-kwaliteit apparaat hebt dat geschit is voor he AVCHD Versie 2,0-formaat.

De speciale software voor de camcorder downloaden Software installeren voor een Mac Zie voor meer informatie over de software voor Mac-computers de volgende URL.

Selecteer de opslagmethode voor het apparaat. Ingebouwde USBkabel 60 Harddiskrecorder enzovoort. Indien deze niet wordt gewist, werkt de camcorder mogelijk niet goed.

Er kunnen bepaalde soorten discs of media zijn waarop films niet kunnen worden opgeslagen, afhankelijk Opnamefunctie] die u hebt geselecteerd wanneer u de film opneemt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat. U kunt ook een disc van standaardkwaliteit STD maken.

Films die nog niet op een disc zijn opgeslagen, kunt u op dit moment op de disc opslaan. Als de totale grootte van de films die moeten worden gebrand met de DISC BURNbewerking groter is dan de capaciteit van de disc, wordt het maken van de disc gestopt wanneer de limiet is bereikt.

De laatste film op de disc wordt mogelijk afgebroken. Voer de volgende handelingen niet uit wanneer u een disc maakt. Plaats het opnamemedium in het opnameapparaat een discrecorder enzovoort.

Als het opnameapparaat beschikt over een ingangskiezer, zet u deze in de ingangsmodus. De volgende functies zijn beschikbaar nadat u uw beelden op een extern medium hebt opgeslagen.

U kunt uw computer op het externe medium aansluiten en beelden naar uw computer importeren met de ingebouwde software "PlayMemories Home" pag.

Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op de DC IN-aansluiting van de camcorder en het stopcontact.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de externe media. Als [Bld. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er nieuwe beelden zijn opgenomen op de camcorder.

Als u het externe medium los wilt terwijl de koppelen, selecteert u camcorder in de afspeelwachtstand staat Gebeurtenisweergave of Gebeurtenisindex wordt weergegeven.

Selecteer in de software "PlayMemories Home" pag. Wanneer een extern medium wordt op het aangesloten, verschijnt Gebeurtenisweergavescherm.

Uw camcorder is compatibel met het FATbestandssysteem. Indien het opslagmedium van het externe apparaat was geformatteerd voor het NTFS-bestandssysteem enzovoort, moet u het externe medium voor gebruik formatteren met de camcorder.

Het formatteerscherm verschijnt wanneer een extern medium is aangesloten op uw camcorder. Controleer of er geen belangrijke gegevens zijn opgeslagen op een extern medium voordat u dit formatteert met de camcorder.

Een goede werking met geschikte apparatuur is niet gegarandeerd. Subcategoriepictogrammen Wanneer u een menu-item niet kunt selecteren Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken.

Wanneer u het grijze menu-item selecteert, wordt op uw camcorder de reden weergegeven waarom u het menu-item of de instructie niet kunt selecteren of onder welke voorwaarde u het menu-item kunt instellen.

NL 66 Menulijsten Opnamefunctie Film Vloeinde lngz. Legt gelijkmatige slow-motion-films vast. Houd tijdens het opnemen het onderwerp in het witte kader in het midden van het scherm.

Stemt de witbalans af op de helderheid van de opnameomgeving. Past de helderheid en de scherpstelling van het geselecteerde onderwerp tegelijk aan.

Stemt de helderheid van beelden af op een onderwerp dat u aanraakt op het scherm. Stemt de scherpstelling af op een onderwerp dat u aanraakt op het scherm.

De scherpstelling wordt niet automatisch aangepast. Als u [Handmatig] om de scherpstelling voor een onderwerp selecteert, selecteert u om de scherpstelling voor een onderwerp dichtbij aan te passen en veraf aan te passen.

Neemt helder gekleurde beelden op in het schemerduister. Past tijdens het opnemen de kleuren van de film aan zodat een filmsfeer wordt nagebootst.

Stelt de zelfontspanner in met de camcorder in de foto-opnamestand. Stelt scherp op het onderwerp tegen een onscherpe achtergrond. Stelt de functie SteadyShot in bij het filmen.

Als u deze instelling wijzigt, wordt de instelling voor de functie Extended Zoom in overeenstemming daarmee ook gewijzigd.

Stelt de functie SteadyShot in bij het fotograferen. Digitale zoom Stelt het maximale zoomniveau van de digitale zoom in. Stelt het type conversielens los verkrijgbaar in.

Past de belichting voor onderwerpen met tegenlicht automatisch aan. Gezicht Gezichtsherkenning Neemt automatisch gezichten waar.

Maakt automatisch een opname wanneer een lach wordt gedetecteerd. Stelt de lachdetectiegevoeligheid in voor de Lachsluiterfunctie.

Stelt de helderheid van de flitser in. Voorkomt rode ogen bij het maken van opnamen met flitser.

Microfoon Stem dichterbij Detecteert gezichten en legt de bijbehorende stem duidelijk vast. Maakt veel opnamen met een helder geluid afgestemd op de zoompositie.

Auto windruisreduct Herkent de opnamecondities en vermindert het windgeruis. Stelt het microfoonniveau voor opnamen in.

Opname-assistentie Mijn Knop Wijst functies toe aan Mijn knoppen. Geeft kaders weer als richtlijn, zodat u kunt controleren of het onderwerp horizontaal of verticaal is.

Stelt in hoe lang pictogrammen of indicatoren worden weergegeven op het LCD-scherm. Toont een zebrapatroon als een richtlijn voor het aanpassen van de helderheid.

Toont op het scherm een beeld met geaccentueerde contouren. Past de helderheid van de videolamp aan.

Stelt de stand voor het maken van filmopnamen in. Stelt de beeldsnelheid voor het maken van filmopnamen in. Neemt een ruimer kleurenpalet op.

Stel dit item in wanneer u beelden bekijkt op een TV die compatibel is met x. Stelt het fotoformaat in. Afspeelfunctie Gebeurtenisweergv Begint met het afspelen van beelden vanuit de Gebeurtenisweergave.

Start het afspelen van beelden vanuit de Kaartweergave. Hoogtepunt film Kopieert beelden. Kopieert beelden die in de camcorder zijn opgeslagen naar een bepaald type extern medium.

Selecteert het type opnamemedium pag. Geeft informatie over de opnamemedia weer. Verwijdert en formatteert alle gegevens op de opnamemedia.

Herstelt het beelddatabasebestand op opnamemedia pag. Geeft informatie weer die op het moment van opname automatisch is vastgelegd.

Past het weergavegeluidsvolume aan pag. Aansluiting Type TV Converteert het signaal afhankelijk van het aangesloten TV-toestel pag.

Selecteer dit item wanneer er geen instructies op het LCD-scherm verschijnen wanneer u uw camcorder op een extern apparaat aansluit via USB.

Bepaalt de aansluitmodus wanneer de camcorder wordt aangesloten op een computer of een USB-apparaat.

Disc branden Slaat beelden op die nog niet op een disc zijn opgeslagen. Algemene instelling.

Schakelt de pieptoon van de camcorder in of uit. Regelt de helderheid van het LCD-scherm. Toont de actuele locatie op de kaart.

Ontvangt het GPS-signaal. Schakelt de opnamelamp aan de voorzijde van de camcorder uit. Stelt in welke Draadloze Afstandsbediening wordt gebruikt.

Stelt het toestel zo in dat het automatisch wordt ingeschakeld wanneer u het LCD-scherm opent. Stelt de displaytaal in pag.

Kalibreert het aanraakschermbediening. Activeert of deactiveert de valsensor. Info over accu Geeft ongeveer de resterende accuduur weer.

Stelt het LCD-scherm en het toestel zo in dat zij automatisch worden uitgeschakeld. Stelt het afspelen in van de demonstratiefilm over de functies van de camcorder.

Stelt de datum en tijd in. Regio instellen Houd rekening met een tijdsverschil zonder dat de klok wordt stilgezet pag. De klok wordt automatisch aangepast doordat de tijd wordt opgehaald uit het GPS-systeem.

De tijd wordt gecorrigeerd doordat informatie over de actuele locatie wordt opgehaald uit het GPS-systeem. Zie Gebruikershandleiding voor "Handycam" pag.

Het toestel wordt niet ingeschakeld. De stekker van de netspanningsadapter is losgekoppeld van het stopcontact.

Sluit de stekker aan op het stopcontact pag. De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.

Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan.

Uw camcorder is heel warm. Schakel de camcorder uit en laat hem afkoelen op een koele plek. Uw camcorder is heel koud. Laat de camcorder ingeschakeld.

Schakel uw camcorder uit en breng hem naar een warme plek. Laat uw camcorder een tijdje liggen en schakel hem vervolgens in.

De gegevens in het interne geheugen worden dan gewist. Kopieer de gegevens van het interne geheugen naar andere media back-up voordat u uw camcorder verzendt voor reparatie.

U wordt niet vergoed voor eventueel verlies van gegevens in het interne geheugen. Tijdens de reparatie wordt mogelijk een minimum aan gegevens in het interne geheugen gecontroleerd om het probleem te onderzoeken.

NL 71 De stroom wordt plotseling uitgeschakeld. Als er in de standaardinstelling ongeveer 2 minuten zijn verstreken waarin u de camcorder niet hebt gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Wijzig de instelling van [Eco-stand] pag. Laad de accu op pag. Druk op MODE om het film -lampje of foto -lampje in te schakelen pag.

Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen, wordt vastgelegd op het opnamemedium. U kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze periode.

Het opnamemedium is vol. Verwijder ongewenste beelden pag. De camcorder stopt met werken. Laat uw camcorder opwarmen en schakel hem vervolgens in.

De camcorder wordt niet herkend door de computer. Koppel de ingebouwde USB-kabel los van de computer en de camcorder, start de computer opnieuw en sluit computer en camcorder vervolgens weer aan in de juiste volgorde.

Zijn zowel de ingebouwde USB-kabel als de USB-aansluiting van de camcorder tegelijkertijd verbonden met externe apparatuur, koppel dan de aansluiting los die niet is verbonden met een computer.

Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sonyleverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.

Geef in dat geval, wanneer u contact opneemt, alle nummers van de foutcode op, die begint met C of E. U hoort een melodie als bepaalde waarschuwingen op het scherm verschijnen.

Vervang de accu of leg deze op een koele plaats. Wanneer de indicator knippert, is er onvoldoende vrije ruimte om beelden op te nemen.

Wis onnodige beelden pag. Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. De geheugenkaart is beschadigd. Formatteer de geheugenkaart met uw camcorder pag.

Toegang tot de geheugenkaart werd beperkt door een ander apparaat. Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron weer aan en gebruik de camcorder weer.

Er kan iets fout zijn gegaan met de interne harde schijf van de camcorder. Gebruik de flitser. De camcorder is niet stabiel, dus cameratrillingen treden gemakkelijk op.

Houd de camcorder stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen niet verdwijnt.

Dus onderneemt de camcorder stappen om de interne harde schijf te beschermen. De valsensorfunctie garandeert niet de beveiliging van de interne harde schijf onder alle mogelijke omstandigheden.

Gebruik de camcorder onder stabiele condities. Wacht even en maak dan de opname. Verwachte tijd voor opnemen of afspelen met een accu Opnameduur Beschikbare tijd bij benadering wanneer u een volledig opgeladen accu gebruikt.

De opname- en afspeelduur zijn korter als u de camcorder bij lage temperaturen gebruikt. De opname- en afspeelduur kunnen korter zijn, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de camcorder.

Beschikbare tijd bij benadering wanneer u een volledig opgeladen accu gebruikt. U kunt films opnemen met maximaal 3. U kunt maximaal 13 uur achter elkaar een film opnemen.

Als u de maximaal beschikbare opnametijd in de tabel volledig wilt benutten, moet u de demonstratiefilm van uw camcorder verwijderen.

Deze technologie heeft afwijkingen in de opnameduur van de media tot gevolg. Films met snel bewegende en complexe beelden worden opgenomen op een hogere bitsnelheid, en dit vermindert de algemene opnameduur.

Wanneer u een Sony-geheugenkaart gebruikt. Opmerkingen De opnametijd kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden van opname, onderwerp en Framerate] pag.

Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen of bij de afdekkingen van de aansluitingen. Als u dit wel doet, kan dit een storing van de camcorder veroorzaken.

Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering. De binnenkant van de camcorder kan hierdoor ernstig oververhit raken.

Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de stekker en niet aan het snoer trekken. Beschadig het netsnoer niet door er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op te plaatsen.

Gebruik geen vervormde of beschadigde accu. Houd de metalen contactpunten goed schoon. Wanneer het toestel valt, of onder omstandigheden zonder zwaartekracht, kan het geluid van het blokkeren, wanneer deze functie door de camcorder wordt geactiveerd, misschien ook worden vastgelegd.

Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen. Er kunnen storingen in de camcorder optreden.

De camcorder kan mogelijk niet goed opnemen. Er kan ruis optreden. Zand en stof kunnen storingen in de camcorder veroorzaken.

Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld. Hierdoor wordt het LCDscherm beschadigd.

Gebruik voor werking op gelijkstroom of wisselstroom alleen de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld. Zorg dat de camcorder niet nat wordt, bijvoorbeeld door regen of zeewater.

Als de camcorder nat wordt, kunnen er storingen optreden. Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in de camcorder terechtkomen, dan moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en de camcorder eerst door een Sony-leverancier laten nakijken voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.

Vermijd ruwe behandeling, demontage, aanpassing en schokken door op het toestel te kloppen, het te laten vallen of erop te trappen.

Wees vooral voorzichtig met de lens. Sluit het LCD-scherm wanneer u de camcorder niet gebruikt. Onder die omstandigheden zal de interne harde schijf van uw camcorder misschien beschadigd raken.

Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt. In dit geval verschijnt er een indicator op het LCD-scherm. Indien u de camcorder aansluit op een laptop die niet is verbonden met een voedingsbron, wordt de accu van de laptop verder ontladen.

Laat de camcorder niet op die manier aangesloten op een computer. Opladen met een zelfbouwcomputer, een aangepaste computer of via een USB-hub werkt niet gegarandeerd.

De camcorder werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het USBapparaat dat met de computer wordt gebruikt. Dit kan een storing in uw camcorder veroorzaken.

Condensvorming voorkomen Voordat u de camcorder van een koude omgeving naar een warme omgeving brengt, plaatst u de camcorder eerst in een plastic zak die u goed luchtdicht afsluit.

Haal de camcorder pas uit de plastic zak wanneer de lucht in de zak dezelfde temperatuur heeft als de omringende warme lucht na ongeveer 1 uur.

Probeer de opnamemedia van de camcorder niet te formatteren met behulp van een computer. Zorg ervoor dat u de stekker correct plaatst bij het aansluiten van de camcorder op een ander apparaat door middel van communicatiekabels.

Als u de stekker met geweld in de aansluiting duwt, beschadigt u deze en kan dit een defect aan de camcorder veroorzaken. Wanneer er gedurende een bepaalde periode geen opdrachten zijn verzonden vanaf de Draadloze Afstandsbediening, verdwijnt het lichtblauwe kader.

Het accessoire kan worden in- of uitgeschakeld wanneer u het LCD-scherm van de camcorder opent of sluit. Raadpleeg voor nadere informatie de bedieningsinstructies die bij uw accessoire worden geleverd.

Als u een accessoire wilt aansluiten, drukt u het naar beneden en naar achteren. Draai vervolgens de schroef vast. Als u een accessoire wilt verwijderen, draait u de schroef los en drukt u het accessoire naar beneden en trekt u het uit het apparaat.

Als u films opneemt met een externe flitser los verkrijgbaar die is aangesloten op de accessoireschoen, schakelt u de externe flitser uit om te voorkomen dat het oplaadgeluid wordt opgenomen.

U kunt een externe flitser los verkrijgbaar en de ingebouwde flitser niet tegelijk gebruiken. Als een externe microfoon los verkrijgbaar is aangesloten, heeft deze prioriteit boven de ingebouwde microfoon.

Vervang in dat geval de batterij door een Sony CR lithiumbatterij. Als u een andere batterij gebruikt, bestaat er brand- of explosiegevaar.

Dit kan vreemde kleuren en schade veroorzaken. Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude omgeving, kunnen er nabeelden op het LCD-scherm verschijnen.

Tijdens het gebruik van de camcorder kan de achterkant van het LCD-scherm warm worden. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een zachte doek zoals een glas reinigingsdoek die licht is bevochtigd met water.

Gebruik nooit oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of thinner, zure, alkalische of schurende reinigingsmiddelen en ook geen chemisch reinigingsdoek, omdat het lensoppervlak hierdoor kan worden beschadigd.

Aanpassing van het aanraakschermbediening [Kalibratie] NL 84 Het is mogelijk dat de toetsen op het aanraakschermbediening niet goed functioneren.

Als dit gebeurt, moet u de onderstaande procedure uitvoeren. U kunt de camcorder tijdens deze procedure het beste met de bijgeleverde netspanningsadapter aansluiten op het stopcontact.

Raak [Annuleren] aan om de kalibratie te annuleren. Gebruik geen puntig voorwerp om te kalibreren.

Dan kunt u namelijk het LCDscherm beschadigen. U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als het is gedraaid, of gesloten met het scherm naar buiten gericht.

Maak de lens regelmatig schoon om schimmelvorming te voorkomen. Als u de camcorder weggooit, is het ook verstandig de behuizing van de camcorder te vernietigen.

Wanneer u een geheugenkaart aan iemand geeft, raden wij u aan alle gegevens volledig te wissen met behulp van speciale software op een computer.

Bij het weggooien van de geheugenkaart is het ook raadzaam de behuizing van de geheugenkaart te vernietigen.

Als u de camcorder helemaal niet gebruikt, is de oplaadbare accu na ongeveer 3 maanden volledig leeg. Alle andere productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

De toepassing voor PlayStation 3 vereist een PlayStation Network-account en het downloaden van de toepassing.

Toegankelijk in gebieden waar de PlayStation Store beschikbaar is. Colour" is een handelsmerk van Sony Corporation.

Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

Sommige rechtsgebieden staan de beperkingen van dergelijke rechten niet toe, in een dergelijk geval zullen de hierboven genoemde beperkingen misschien niet op u van toepassing zijn.

Beperking ten aanzien van Omkeren van het ontwikkelingsproces, Decompileren en disassembleren. Sommige rechtsgebieden staan de beperking van dergelijke rechten niet toe, in een dergelijk geval zal de hierboven genoemde beperking misschien niet op u van toepassing zijn.

Handelsmerken en kennisgevingen: U mag niet welke handelsmerken of kennisgevingen van auteursrechten dan ook die op de SOFTWARE staan, verwijderen, wijzigen, bedekken of onleesbaar maken.

Ieder geschil dat voortkomt uit deze LICENTIE zal exclusief worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank van Tokyo en de partijen stemmen hierbij in met de plaats en de jurisdictie van een dergelijke rechtbank.

Zie ook pagina 26 en 33 voor de aanduidingen die tijdens het opnemen of afspelen verschijnen. Afhankelijk van uw camcordermodel is het mogelijk dat bepaalde aanduidingen niet worden weergegeven.

Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o simili.

Attenersi alle precauzioni riportate di seguito. Non danneggiare o esporre il blocco batteria a scosse o urti eccessivi, ad esempio non schiacciarlo con un martello, non lasciarlo cadere o calpestarlo.

Non cortocircuitare o lasciare che eventuali oggetti metallici entrino in contatto con i terminali della batteria.

Non bruciare o gettare nel fuoco. Non utilizzare pile agli ioni di litio danneggiate o con perdite di elettrolita.

Assicurarsi di caricare il blocco batteria con un caricabatterie originale Sony o un dispositivo in grado di caricare il blocco batteria stesso.

Conservare il blocco batteria lontano dalla portata dei bambini. Non bagnare il blocco batteria. Sostituirlo esclusivamente con un blocco batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato da Sony.

Sostituire la batteria esclusivamente con una del tipo specificato. Diversamente, si potrebbero causare incendi o incidenti.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico.

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo IT IT interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Se necessario, prima di utilizzare la videocamera, modificare la lingua delle indicazioni sullo schermo p. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright.

In caso contrario si potrebbe danneggiare il supporto di registrazione, le immagini registrate potrebbero risultare impossibili da riprodurre o venire perse, o si potrebbero verificare altri malfunzionamenti.

In caso contrario, i dati delle immagini che sono stati registrati potrebbero venire persi. Utilizzare la videocamera attenendosi alle normative locali.

Tali punti sono il risultato del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni.

Il design e le caratteristiche tecniche della videocamera e degli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il modello viene indicato in questo manuale quando sussiste una differenza nelle caratteristiche tecniche tra i vari modelli.

Verificare il modello nella parte inferiore della propria videocamera. Farvi riferimento per istruzioni approfondite sulle numerose funzioni della videocamera.

Indice Da leggere subito.. Registrazione di filmati.. Ripresa di foto.. Uso dello zoom.. Pulsanti operativi durante la riproduzione.. Cattura automatica dei sorrisi Otturatore sorriso..

Registrazione di filmati in varie situazioni. Controllo dello stato della triangolazione.. Utilizzo di un compendio dei propri filmati Riproduzione highlight..

Riproduzione di immagini su un televisore.. Per Windows.. Per i computer Mac.. Preparazione di un computer Windows..

Punto 1 Controllo del sistema informatico.. Scaricamento del software dedicato per la videocamera..

Installazione del software per un computer Mac.. IT 55 55 55 56 56 56 59 59 59 Salvataggio di immagini con un apparecchio esterno Indice Guida alla creazione dei dischi..

Rimuovere il paraluce quando si fa funzionare la videocamera con il telecomando in dotazione. Utilizzare questo cavo quando il cavo USB incorporato della videocamera p.

Carica della batteria 1 Chiudere lo schermo LCD e montare la batteria. IT 17 Carica della batteria utilizzando il computer Spegnere la videocamera e collegarla a un computer in funzione utilizzando il cavo USB incorporato.

Tempo di carica Tempo approssimativo in minuti necessario alla carica completa di una batteria completamente scarica. Operazioni preliminari Per utilizzare una presa elettrica a muro come fonte di alimentazione Effettuare gli stessi collegamenti indicati per la carica della batteria.

Rimuovere la batteria dalla videocamera e portarla in un luogo caldo. Rimuovere la batteria dalla videocamera e portarla in un luogo fresco.

Si consiglia di non utilizzare con la videocamera il modello NP-FV30, che consente solo tempi di registrazione e di riproduzione brevi.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento. Non utilizzare un trasformatore elettronico di tensione. Selezionare la lingua desiderata, quindi selezionare [Avnt.

Durante la registrazione, questi dati non vengono visualizzati. Per visualizzarle, selezionare Impost. In questo caso, impostare [Regol.

Attendere che la schermata scompaia. La formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati memorizzati nella scheda, che non potranno essere recuperati.

Qualora venga visualizzato il messaggio [Impossibile creare un nuovo file di database di immagini. Verificare la direzione della scheda di memoria.

Qualora si colleghi un apparecchio che non supporti il file system exFAT e venga visualizzata la schermata di formattazione, non eseguire la formattazione.

In caso contrario, tutti i dati registrati andranno persi. Gli elementi sullo schermo LCD scompaiono se non si utilizza la videocamera per qualche secondo dopo averla accesa o quando si commuta tra i modi di registrazione di filmati e di registrazione di foto.

Toccare qualsiasi punto, tranne i pulsanti, sullo schermo LCD per visualizzare informazioni sulle icone con comode funzioni per la registrazione.

Indicatori sullo schermo durante la registrazione Qui vengono descritte le icone sia per il modo di registrazione di filmati che per quello di registrazione di foto.

Per i dettagli, fare riferimento alla pagina indicata tra parentesi. Quando il file di un filmato supera i 2 GB, viene creato automaticamente un file di filmato successivo.

Si consiglia di registrare le immagini con la funzione [Cornice guida] impostata su [Acceso] e utilizzando la cornice esterna della funzione [Cornice guida] p.

Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera appaiono come macchie bianche circolari. Per ridurre le macchie bianche circolari, illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza utilizzare il flash.

Note Mantenere il dito sulla leva dello zoom motorizzato. Se si solleva il dito dalla leva dello zoom motorizzato, potrebbe venire registrato anche il suono del funzionamento della leva dello zoom motorizzato.

Gli ingrandimenti disponibili sono i seguenti. Select an item. Item selecteren. Na stap C begint de scansoftware van de computer automatisch met scannen.

Zie de online-Gebruikershandleiding voor meer informatie. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Volg de instructies op het scherm.

Select Back Up Data. Select Back Up Memory Card. Plaatsen en aansluiten. Back-up van geheugenkaart selecteren. Q Q To change the writing speed, press x, select Writing Speed and set.

A folder is automatically created for each backup. You can print photos from the backup external USB device. Voor elke back-up wordt automatisch een nieuwe map gemaakt.

A4, Auto-Zuschnitt, Max. Bereich Scangebied A4, Autom. Select Ink Levels. Instellingen selecteren. Inktniveau selecteren.

Q Q Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. If non-genuine ink cartridges are installed, the ink cartridge status may not be displayed.

If an ink cartridge is running low, prepare a new ink cartridge. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd.

Houd een nieuwe cartridge bij de hand als een cartridge bijna op is. Een printkopreiniging verbruikt een beetje inkt uit alle cartridges.

Reinig de printkop daarom alleen als de afdrukkwaliteit afneemt. Load A4 size paper. Chargez du papier A4.

A4-Papier einlegen. A4-papier laden. Select Maintenance. Select Nozzle Check. Start the nozzle check. Onderhoud selecteren. Controle spuitkanaal selecteren.

Spuitkanaaltjescontrole starten. F G H Check the pattern. Select Head Cleaning and start. Finish head cleaning.

Observez le motif. Printkopreiniging voltooien. Patroon controleren. Reiniging printkop selecteren en starten. Q If quality does not improve after cleaning four times, turn off the printer for at least six hours.

Then try cleaning the print head again. If quality still does not improve, contact Epson support. Reinigen Sie den Druckkopf dann erneut.

Als de afdrukkwaliteit na vier keer reinigen niet is verbeterd, moet u de printer uitzetten en ten minste zes uur zo laten staan.

Reinig de printkop vervolgens opnieuw. Raadpleeg de ondersteuning van Epson als de kwaliteit niet is verbeterd. Select Setup. E F Select Head Alignment.

Print patterns. Select the most solid pattern. Imprimez les motifs. Muster drucken. Uitlijning printkop selecteren.

Patronen afdrukken. Meest gelijkmatige patroon selecteren. G H Select the pattern number. Repeat G for all patterns.

Nummer van patroon selecteren. G herhalen voor alle patronen. Select External Device Setup. Instellingen extern apparaat selecteren.

Connect and turn on the camera. Camera aansluiten en aanzetten. Handleiding van camera raadplegen voor afdrukfuncties.

Afhankelijk van de instellingen op deze printer en de digitale camera worden sommige combinaties van papiersoort, papierformaat en lay-out niet ondersteund.

Q Some of the settings on your digital camera may not be reflected in the output. Einige Einstellungen Ihrer Digitalkamera werden in der Ausgabe ggf.

Sommige instellingen die u op de digitale camera vastlegt, worden mogelijk niet zichtbaar op de afdruk. Turn power off and then on again.

For details, see your documentation. Make sure that no paper is still in the printer. If the error message still appears, contact Epson support.

Cannot recognize photos. Make sure photos are placed correctly. See your documentation. Make sure the computer is connected, then try again.

Make sure the computer is connected correctly. If the error message still appears, make sure that scanning software is installed on your computer and that the software settings are correct.

Please contact Epson Support. Contact Epson support to replace ink pads before the end of their service life.

When the ink pads are saturated, the printer stops and Epson support is required to continue printing. Contact Epson support to replace ink pads.

Paper jam inside the product. Press OK to see how to remove the paper. Please replace the cartridge. Make sure the ink cartridges are installed correctly.

Then try again. The data is too complex to print with Bluetooth. See your documentation for the Bluetooth print adapter. See the documentation for the device transmitting the data.

Error in the data. The document cannot be printed. The data is not available because of a malfunction in the sending device. The document may not be printed correctly.

A part of the data is corrupted or cannot be buffered. Backup Error. Error Code xxxxxxxx A problem occurred and backup was canceled.

Make a note of the error code and contact Epson support. Operation canceled. Error while formatting. Retry the procedure. If the error reoccurs, there may be a problem with your memory card or storage disk.

Check the card or disk and try again. Error while saving. Mettez-la hors tension puis sous tension. Photos non reconnues.

Voir la doc. Bourrage papier dans produit. OK pour voir comment retirer le papier. Impossible impr. Erreur sauveg. Erreur en cours de formatage.

Weitere Einzelheiten, siehe Handbuch. Sicherstellen, dass kein Papier mehr im Drucker ist. Wenn die Fehlermeldung immer noch erscheint, wenden Sie sich an den EpsonKundendienst.

Fotos nicht erkannt. Sicherstellen, dass Fotos richtig eingelegt sind. Siehe Handbuch. Sicherstellen, dass der Computer angeschlossen ist und erneut versuchen.

Sicherstellen, dass der Computer richtig angeschlossen ist. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Scanprogramm auf dem Computer installiert ist und die Programmeinstellungen richtig sind.

Die Tintenkissen im Drucker sind fast verbraucht. Wenden Sie sich an den Epson-Support, um die Tintenkissen zu ersetzen, bevor diese verbraucht sind.

Die Tintenkissen im Drucker sind verbraucht. Bitte Tintenpatrone wechseln. Stellen Sie sicher, dass die Patronen einwandfrei installiert sind.

Daten zu komplex zum Drucken mit Bluetooth. Siehe Dokumentation des Bluetooth-Druckadapters. Das Dokument kann nicht gedruckt werden.

Das Dokument wird ggf. Fehlercode xxxxxxxx Es ist ein Fehler aufgetreten und die Sicherung wurde abgebrochen. Fehler beim Formatieren.

Vorgang abgebrochen. Wiederholen Sie den Vorgang. Fehler beim Speichern. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.

Zie de documentatie voor meer informatie. Zorg ervoor dat er zich geen papier meer in de printer bevindt. Raadpleeg de ondersteuning van Epson als de foutmelding blijft terugkomen.

Zie de documentatie. Controleer of de computer is aangesloten en probeer het opnieuw. Controleer of de computer goed is aangesloten. Inktkussens van printer zijn bijna aan eind van levensduur.

Neem contact op met de ondersteuning van Epson. Laat de inktkussentjes tijdig vervangen. Wanneer ze helemaal verzadigd zijn, doet de printer het niet meer en hebt u Epson nodig om nog te kunnen afdrukken.

Inktkussens van printer zijn aan eind van levensduur. Neem contact op met Epson voor vervanging van het inktkussentje.

Papier is vastgelopen. Druk op OK voor uitleg hoe u het verwijdert. Vervang de cartridge. De gegevens zijn te complex om af te drukken via Bluetooth.

Zie de documentatie van de Bluetooth-adapter. Zie de documentatie van het apparaat dat de gegevens verzendt.

Fout in gegevens. Document kan niet worden afgedrukt. Gegevens zijn niet beschikbaar door storing in verzendend apparaat.

Document wordt mogelijk niet goed afgedrukt. Deel van gegevens is beschadigd of kan niet gebufferd worden. Noteer de foutcode en neem contact op met de ondersteuning van Epson.

Bewerking geannuleerd. Fout bij formatteren. Probeer de procedure opnieuw uit te voeren. Als de fout zich opnieuw voordoet, is er mogelijk een probleem met uw geheugenkaart of opslagschijf.

Controleer de kaart of schijf en probeer het opnieuw. Fout bij opslaan. Tintenpatronen ersetzen O For maximum ink efficiency, only remove an ink cartridge when you are ready to replace it.

Ink cartridges with low ink status may not be used when reinserted. O Epson recommends the use of genuine Epson ink cartridges.

Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. Information about non-genuine ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support.

Cartridges vervangen O Make sure you have a new ink cartridge before you begin replacement. Once you start replacing a cartridge, you must complete all the steps in one session.

O Leave the expended cartridge installed until you have obtained a replacement. Otherwise the ink remaining in the print head nozzles may dry out.

O Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.

O Do not turn off the printer during ink charging as this will waste ink. O Verplaats de printkop nooit met de hand. O Wenn eine Tintenpatrone leer ist, kann nicht mehr gedruckt werden, selbst wenn andere Patronen noch Tinte enthalten.

O Om zuinig om te gaan met de inkt mag u de cartridge alleen vervangen wanneer u deze wilt vervangen. Cartridges die al bijna leeg zijn, kunnen na een herinstallatie niet meer worden gebruikt.

O Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt.

Wenn ich nun aber auch Ihre Fragen nicht beantworte, so kann ich Ihnen doch raten, denken Sie weniger an uns und an das, was mit Ihnen geschehen wird, denken Sie lieber mehr an sich.

Und machen Sie keinen solchen Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld, es stört den nicht gerade schlechten Eindruck, den Sie im übrigen machen.

Für seine Offenheit wurde er mit einer Rüge bestraft? Und über den Grund seiner Verhaftung und über deren Auftraggeber erfuhr er nichts?

Sie wollen einen Sinn und führen dieses Sinnloseste auf, das es gibt? Ist es nicht zum Steinerweichen? Die Herren haben mich zuerst überfallen, und jetzt sitzen oder stehen sie hier herum und lassen mich vor Ihnen die Hohe Schule reiten.

Welchen Sinn es hätte, an einen Staatsanwalt zu telephonieren, wenn ich angeblich verhaftet bin? Gut, ich werde nicht telephonieren.

Die Alten wollten sich erheben, aber der Mann hinter ihnen beruhigte sie. Ganz aber verschwanden sie nicht, sondern schienen auf den Augenblick zu warten, in dem sie sich unbemerkt wieder dem Fenster nähern könnten.

Der Aufseher stimmte ihm möglicherweise zu, wie K. Die drei jungen Leute hatten die Hände in die Hüften gelegt und sahen ziellos herum.

Es war still wie in irgendeinem vergessenen Büro. Der Aufseher hob die Augen, nagte an den Lippen und sah auf K.

Dieser aber stand auf, nahm einen harten, runden Hut, der auf Fräulein Bürstners Bett lag, und setzte sich ihn vorsichtig mit beiden Händen auf, wie man es bei der Anprobe neuer Hüte tut.

Nein, nein, das geht wirklich nicht. Nein, warum denn? Sie sind nur verhaftet, nichts weiter. Das hatte ich Ihnen mitzuteilen, habe es getan und habe auch gesehen, wie Sie es aufgenommen haben.

Damit ist es für heute genug und wir können uns verabschieden, allerdings nur vorläufig. Sie werden wohl jetzt in die Bank gehen wollen?

Er spielte mit ihnen. Er hatte die Absicht, falls sie weggehen sollten, bis zum Haustor nachzulaufen und ihnen seine Verhaftung anzubieten.

Sie sollen auch in Ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht gehindert sein. Auch die anderen hatten sich genähert.

Alle waren jetzt auf einem engen Raum bei der Tür versammelt. Und um Ihnen das zu erleichtern und Ihre Ankunft in der Bank möglichst unauffällig zu machen, habe ich diese drei Herren, Ihre Kollegen, hier zu Ihrer Verfügung gestellt.

Diese so uncharakteristischen, blutarmen, jungen Leute, die er immer noch nur als Gruppe bei den Photographien in der Erinnerung hatte, waren tatsächlich Beamte aus seiner Bank, nicht Kollegen, das war zu viel gesagt und bewies eine Lücke in der Allwissenheit des Aufsehers, aber untergeordnete Beamte aus der Bank waren es allerdings.

Wie hatte K. Wie hatte er doch hingenommen sein müssen von dem Aufseher und den Wächtern, um diese drei nicht zu erkennen! Den steifen, die Hände schwingenden Rabensteiner, den blonden Kullich mit den tiefliegenden Augen und Kaminer mit dem unausstehlichen, durch eine chronische Muskelzerrung bewirkten Lächeln.

Nun werden wir also an die Arbeit gehen, nicht? Kaminer überreichte den Hut, und K. Kaminer lief zur Ecke, um den Wagen zu holen, die zwei anderen versuchten offensichtlich, K.

Die Alten waren wohl noch auf der Treppe. Es war aber auch keine Erklärung nötig, denn gerade kam das Automobil, man setzte sich und fuhr los.

Da erinnerte sich K. Viel Geistesgegenwart bewies das nicht, und K. Doch drehte er sich noch unwillkürlich um und beugte sich über das Hinterdeck des Automobils vor, um möglicherweise den Aufseher und die Wächter noch zu sehen.

Aber gleich wendete er sich wieder zurück und lehnte sich bequem in die Wagenecke, ohne auch nur den Versuch gemacht zu haben, jemanden zu suchen.

In diesem Frühjahr pflegte K. Es gab aber auch Ausnahmen von dieser Einteilung, wenn K. An diesem Abend aber — der Tag war unter angestrengter Arbeit und vielen ehrenden und freundschaftlichen Geburtstagswünschen schnell verlaufen — wollte K.

War aber einmal diese Ordnung hergestellt, dann war jede Spur jener Vorfälle ausgelöscht und alles nahm seinen alten Gang wieder auf.

Als er um halb zehn Uhr abends vor dem Hause, in dem er wohnte, ankam, traf er im Haustor einen jungen Burschen, der dort breitbeinig stand und eine Pfeife rauchte.

Soll ich den Vater holen? Er hätte geradewegs in sein Zimmer gehen können, aber da er mit Frau Grubach sprechen wollte, klopfte er gleich an ihre Tür an.

Er sah Frau Grubach mit einer gewissen Dankbarkeit an. Nur mit einer alten Frau kann ich davon sprechen. Was geschieht nicht alles in der Welt!

Da Sie so vertraulich mit mir reden, Herr K. Sie sind zwar verhaftet, aber nicht so wie ein Dieb verhaftet wird. Wenn man wie ein Dieb verhaftet wird, so ist es schlimm, aber diese Verhaftung —.

Ich wurde überrumpelt, das war es. Wäre ich gleich nach dem Erwachen, ohne mich durch das Ausbleiben der Anna beirren zu lassen, aufgestanden und ohne Rücksicht auf irgend jemand, der mir in den Weg getreten wäre, zu Ihnen gegangen, hätte ich diesmal ausnahmsweise etwa in der Küche gefrühstückt, hätte mir von Ihnen die Kleidungsstücke aus meinem Zimmer bringen lassen, kurz, hätte ich vernünftig gehandelt, so wäre nichts weiter geschehen, es wäre alles, was werden wollte, erstickt worden.

Man ist aber so wenig vorbereitet. Ob sie mir die Hand reichen wird? Der Aufseher hat mir die Hand nicht gereicht, dachte er und sah die Frau anders als früher, prüfend an.

Sie stand auf, weil auch er aufgestanden war, sie war ein wenig befangen, weil ihr nicht alles, was K. Wollten Sie etwas von ihr?

Soll ich ihr etwas ausrichten? Der Mond schien still in das dunkle Zimmer. Soviel man sehen konnte, war wirklich alles an seinem Platz, auch die Bluse hing nicht mehr an der Fensterklinke.

Auffallend hoch schienen die Polster im Bett, sie lagen zum Teil im Mondlicht. Vielleicht sogar in diesem Fall.

Es ist mir sehr peinlich, ich erzähle es, beim wahrhaftigen Gott, nur Ihnen, Herr K. Es ist übrigens nicht das Einzige, das sie mir verdächtig macht.

Ich warne Sie sogar aufrichtig, dem Fräulein irgend etwas zu sagen, Sie sind durchaus im Irrtum, ich kenne das Fräulein sehr gut, es ist nichts davon wahr, was Sie sagten.

Übrigens, vielleicht gehe ich zu weit, ich will Sie nicht hindern, sagen Sie ihr, was Sie wollen. Gute Nacht. Vielleicht wäre es dann auch möglich, so unpassend es sein mochte, noch ein paar Worte mir ihr zu reden.

Als er im Fenster lag und die müden Augen drückte, dachte er einen Augenblick sogar daran, Frau Grubach zu bestrafen und Fräulein Bürstner zu überreden, gemeinsam mit ihm zu kündigen.

Nichts wäre unsinniger und vor allem zweckloser und verächtlicher gewesen. Etwa bis elf Uhr lag er ruhig, eine Zigarre rauchend, auf dem Kanapee.

Von da ab hielt er es aber nicht mehr dort aus, sondern ging ein wenig ins Vorzimmer, als könne er dadurch die Ankunft des Fräulein Bürstner beschleunigen.

Er wollte es auch noch später nach der Unterredung mit Fräulein Bürstner tun. Es war halb zwölf vorüber, als jemand im Treppenhaus zu hören war.

Es war Fräulein Bürstner, die gekommen war. Fröstelnd zog sie, während sie die Tür versperrte, einen seidenen Schal um ihre schmalen Schultern zusammen.

Es ist ein wenig sonderbar, nicht? Also kommen Sie auf ein paar Minuten in mein Zimmer. Hier könnten wir uns auf keinen Fall unterhalten, wir wecken ja alle und das wäre mir unseretwegen noch unangenehmer als der Leute wegen.

Warten Sie hier, bis ich in meinem Zimmer angezündet habe, und drehen Sie dann hier das Licht ab. Ich bin wirklich neugierig.

Die Entschuldigung, um die Sie bitten, gebe ich Ihnen gern, besonders da ich keine Spur einer Unordnung finden kann.

Bei der Matte mit den Photographien blieb sie stehen. Es ist also jemand unberechtigterweise in meinem Zimmer gewesen. Das Gericht hat eine eigentümliche Anziehungskraft, nicht?

Aber ich werde in dieser Richtung meine Kenntnisse sicher vervollständigen, denn ich trete nächsten Monat als Kanzleikraft in ein Advokatenbüro ein.

Ich verwende gern meine Kenntnisse. Um einen Advokaten heranzuziehen, dazu ist die Sache doch zu kleinlich, aber einen Ratgeber könnte ich gut brauchen.

Es wurde gar nichts untersucht, ich wurde nur verhaftet, aber von einer Kommission. Notwendig war es ja auch nicht, wie es sich gezeigt hat.

Ich bin der Aufseher, dort auf dem Koffer sitzen zwei Wächter, bei den Photographien stehen drei junge Leute.

Und jetzt fängt es an. Ja, ich vergesse mich. Die wichtigste Person, also ich, stehe hier vor dem Tischchen.

Und jetzt fängt es also wirklich an. Fräulein Bürstner erbleichte und legte die Hand aufs Herz. Wer kann es aber sein? Hier nebenan ist doch nur das Wohnzimmer, in dem niemand schläft.

Es ist gerade kein anderes Zimmer frei. Auch ich habe es vergessen. Ich bin unglücklich darüber. Wie Sie mich quälen! Kommen Sie in die andere Ecke des Zimmers, dort kann er uns nicht hören.

Sie wissen, wie mich Frau Grubach, die in dieser Sache doch entscheidet, besonders da der Hauptmann ihr Neffe ist, geradezu verehrt und alles, was ich sage, unbedingt glaubt.

Jeden Ihrer Vorschläge über eine Erklärung für unser Beisammen nehme ich an, wenn es nur ein wenig zweckentsprechend ist, und verbürge mich, Frau Grubach dazu zu bringen, die Erklärung nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern wirklich und aufrichtig zu glauben.

Mich müssen Sie dabei in keiner Weise schonen. Vor sich sah er ihr Haar, geteiltes, niedrig gebauschtes, fest zusammengehaltenes, rötliches Haar.

Für Ihre Vorschläge danke ich, aber ich nehme sie nicht an. Ich kann für alles, was in meinem Zimmer geschieht, die Verantwortung tragen, und zwar gegenüber jedem.

Aber nun gehen Sie, lassen Sie mich allein, ich habe es jetzt noch nötiger als früher. Aus den wenigen Minuten, um die Sie gebeten haben, ist nun eine halbe Stunde und mehr geworden.

Er war fest entschlossen, wegzugehen. Aber vor der Tür, als hätte er nicht erwartet, hier eine Tür zu finden, stockte er, diesen Augenblick benützte Fräulein Bürstner, sich loszumachen, die Tür zu öffnen, ins Vorzimmer zu schlüpfen und von dort aus K.

Kurz darauf lag K. Deshalb habe man den Ausweg dieser rasch aufeinanderfolgenden, aber kurzen Untersuchungen gewählt. Die Bestimmung des Sonntags als Untersuchungstag habe man deshalb vorgenommen, um K.

Die Untersuchungen wären beispielsweise auch in der Nacht möglich, aber da sei wohl K. Jedenfalls werde man es, solange K. Er stand noch nachdenklich beim Apparat, da hörte er hinter sich die Stimme des Direktor-Stellvertreters, der telephonieren wollte, dem aber K.

Unter anderem Staatsanwalt Hasterer. Wollen Sie kommen? Kommen Sie doch! Es war nicht unwichtig für ihn, denn diese Einladung des Direktor-Stellvertreters, mit dem er sich niemals sehr gut vertragen hatte, bedeutete einen Versöhnungsversuch von dessen Seite und zeigte, wie wichtig K.

Diese Einladung war eine Demütigung des Direktor-Stellvertreters, mochte sie auch nur in Erwartung der telephonischen Verbindung über das Hörrohr hinweg gesagt sein.

Aber K. Aber ich habe leider Sonntag keine Zeit, ich habe schon eine Verpflichtung. Es war kein kurzes Gespräch, aber K.

Der Direktor-Stellvertreter sprach noch im Weggehen über andere Dinge. Sonntag war trübes Wetter. Eilig, ohne Zeit zu haben, zu überlegen und die verschiedenen Pläne, die er während der Woche ausgedacht hatte, zusammenzustellen, kleidete er sich an und lief, ohne zu frühstücken, in die ihm bezeichnete Vorstadt.

Eigentümlicherweise traf er, obwohl er wenig Zeit hatte, umherzublicken, die drei an seiner Angelegenheit beteiligten Beamten, Rabensteiner, Kullich und Kaminer.

Die ersten zwei fuhren in einer Elektrischen quer über K. Alle sahen ihm wohl nach und wunderten sich, wie ihr Vorgesetzter lief; es war irgendein Trotz, der K.

Allerdings lief er jetzt, um nur möglichst um neun Uhr einzutreffen, obwohl er nicht einmal für eine bestimmte Stunde bestellt war.

Er hatte gedacht, das Haus schon von der Ferne an irgendeinem Zeichen, das er sich selbst nicht genau vorgestellt hatte, oder an einer besonderen Bewegung vor dem Eingang schon von weitem zu erkennen.

Jetzt, am Sonntagmorgen, waren die meisten Fenster besetzt, Männer in Hemdärmeln lehnten dort und rauchten oder hielten kleine Kinder vorsichtig und zärtlich an den Fensterrand.

Andere Fenster waren hoch mit Bettzeug angefüllt, über dem flüchtig der zerraufte Kopf einer Frau erschien. Man rief einander über die Gasse zu, ein solcher Zuruf bewirkte gerade über K.

Dort gingen Frauen aus und ein oder standen auf den Stufen und plauderten. Ein Obsthändler, der seine Waren zu den Fenstern hinauf empfahl, hätte, ebenso unaufmerksam wie K.

Eben begann ein in besseren Stadtvierteln ausgedientes Grammophon mörderisch zu spielen. Es war kurz nach neun.

Das Haus lag ziemlich weit, es war fast ungewöhnlich ausgedehnt, besonders die Toreinfahrt war hoch und weit. Auf einem Handkarren schaukelten zwei Jungen.

Vor einer Pumpe stand ein schwaches, junges Mädchen in einer Nachtjoppe und blickte, während das Wasser in ihre Kanne strömte, auf K.

In einer Ecke des Hofes wurde zwischen zwei Fenstern ein Strick gespannt, auf dem die zum Trocknen bestimmte Wäsche schon hing.

Ein Mann stand unten und leitete die Arbeit durch ein paar Zurufe. Er störte im Hinaufgehen viele Kinder, die auf der Treppe spielten und ihn, wenn er durch ihre Reihe schritt, böse ansahen.

Im ersten Stockwerk begann die eigentliche Suche. Es waren in der Regel kleine, einfenstrige Zimmer, in denen auch gekocht wurde.

In allen Zimmern standen die Betten noch in Benützung, es lagen dort Kranke oder noch Schlafende oder Leute, die sich dort in Kleidern streckten.

An den Wohnungen, deren Türen geschlossen waren, klopfte K. Meistens öffnete eine Frau, hörte die Frage an und wandte sich ins Zimmer zu jemandem, der sich aus dem Bett erhob.

Viele glaubten, es liege K. Er bedauerte seinen Plan, der ihm zuerst so praktisch erschienen war. Dann aber ärgerte ihn wieder das Nutzlose dieser ganzen Unternehmung, er ging nochmals zurück und klopfte an die erste Tür des fünften Stockwerkes.

Es war ein kleiner, rotbäckiger Junge. Die meisten waren schwarz angezogen, in alten, lang und lose hinunterhängenden Feiertagsröcken.

Nur diese Kleidung beirrte K. Am anderen Ende des Saales, zu dem K. Manchmal warf er den Arm in die Luft, als karikiere er jemanden.

Der Junge, der K. Erst als einer der Leute oben auf dem Podium auf den Jungen aufmerksam machte, wandte sich der Mann ihm zu und hörte hinuntergebeugt seinen leisen Bericht an.

Dann zog er seine Uhr und sah schnell nach K. Sofort wurde auch das Murren stärker und verlor sich, da der Mann nichts mehr sagte, nur allmählich.

Es war jetzt im Saal viel stiller als bei K. Nur die Leute auf der Galerie hörten nicht auf, ihre Bemerkungen zu machen.

Sie schienen, soweit man oben in dem Halbdunkel, Dunst und Staub etwas unterscheiden konnte, schlechter angezogen zu sein als die unten.

Manche hatten Polster mitgebracht, die sie zwischen den Kopf und die Zimmerdecke gelegt hatten, um sich nicht wundzudrücken.

Leicht zu gewinnende Leute, dachte K. Er dachte nach, was er sagen könnte, um alle auf einmal oder, wenn das nicht möglich sein sollte, wenigstens zeitweilig auch die anderen zu gewinnen.

Eine solche Verspätung darf sich aber nicht mehr wiederholen. Und nun treten Sie vor! Es war schulheftartig, alt, durch vieles Blättern ganz aus der Form gebracht.

Die Leute stützten sich mit den Händen auf ihre Knie und schüttelten sich wie unter schweren Hustenanfällen. Es lachten sogar einzelne auf der Galerie.

Als K. Man kann sich nicht anders als mitleidig dazu stellen, wenn man es überhaupt beachten will. Was er gesagt hatte, war scharf, schärfer, als er es beabsichtigt hatte, aber doch richtig.

Es hätte Beifall hier oder dort verdient, es war jedoch alles still, man wartete offenbar gespannt auf das Folgende, es bereitete sich vielleicht in der Stille ein Ausbruch vor, der allem ein Ende machen würde.

Nur der Untersuchungsrichter machte K. Er hatte bisher stehend zugehört, denn er war von K. Jetzt, in der Pause, setzte er sich allmählich, als sollte es nicht bemerkt werden.

Wahrscheinlich um seine Miene zu beruhigen, nahm er wieder das Heftchen vor. Die Gesichter der Leute in der ersten Reihe waren so gespannt auf K.

Für diese stehe ich hier ein, nicht für mich. Er hatte unwillkürlich seine Stimme erhoben. Warum denn nicht? Und wieder Bravo!

Auch K. Der Herr Untersuchungsrichter spricht wahrscheinlich viel besser, es gehört ja zu seinem Beruf. Hören Sie: Ich bin vor etwa zehn Tagen verhaftet worden, über die Tatsache der Verhaftung selbst lache ich, aber das gehört jetzt nicht hierher.

Ich wurde früh im Bett überfallen, vielleicht hatte man — es ist nach dem, was der Untersuchungsrichter sagte, nicht ausgeschlossen — den Befehl, irgendeinen Zimmermaler, der ebenso unschuldig ist wie ich, zu verhaften, aber man wählte mich.

Das Nebenzimmer war von zwei groben Wächtern besetzt. Wenn ich ein gefährlicher Räuber wäre, hätte man nicht bessere Vorsorge treffen können.

Diese Wächter waren überdies demoralisiertes Gesindel, sie schwätzten mir die Ohren voll, sie wollten sich bestechen lassen, sie wollten mir unter Vorspiegelungen Wäsche und Kleider herauslocken, sie wollten Geld, um mir angeblich ein Frühstück zu bringen, nachdem sie mein eigenes Frühstück vor meinen Augen schamlos aufgegessen hatten.

Nicht genug daran. Ich wurde in ein drittes Zimmer vor den Aufseher geführt. Es war nicht leicht, ruhig zu bleiben. Was antwortete nun dieser Aufseher, den ich jetzt noch vor mir sehe, wie er auf dem Sessel der erwähnten Dame als eine Darstellung des stumpfsinnigsten Hochmuts sitzt?

Er hat sogar noch ein übriges getan und in das Zimmer jener Dame drei niedrige Angestellte meiner Bank gebracht, die sich damit beschäftigten, Photographien, Eigentum der Dame, zu betasten und in Unordnung zu bringen.

Die Anwesenheit dieser Angestellten hatte natürlich noch einen andern Zweck, sie sollten, ebenso wie meine Vermieterin und ihr Dienstmädchen, die Nachricht von meiner Verhaftung verbreiten, mein öffentliches Ansehen schädigen und insbesondere in der Bank meine Stellung erschüttern.

Ich wiederhole, mir hat das Ganze nur Unannehmlichkeiten und vorübergehenden Ärger bereitet, hätte es aber nicht auch schlimmere Folgen haben können?

Es sind also Leute unter Ihnen, die von hier oben dirigiert werden. In Verlegenheit oder Ungeduld rückte der Untersuchungsrichter auf seinem Sessel hin und her.

Der Mann hinter ihm, mit dem er sich schon früher unterhalten hatte, beugte sich wieder zu ihm, sei es, um ihm im allgemeinen Mut zuzusprechen oder um ihm einen besonderen Rat zu geben.

Unten unterhielten sich die Leute leise, aber lebhaft. Die zwei Parteien, die früher so entgegengesetzte Meinungen gehabt zu haben schienen, vermischten sich, einzelne Leute zeigten mit dem Finger auf K.

Die Antworten wurden im Schutz der vorgehaltenen Hände ebenso leise gegeben. Ihre gegenseitigen Besprechungen dessen, was ich vorbringe, bitte ich Sie für späterhin zu verschieben, denn ich habe keine Zeit und werde bald weggehen.

Sofort war es still, so sehr beherrschte K. Man schrie nicht mehr durcheinander wie am Anfang, man klatschte nicht einmal mehr Beifall, aber man schien schon überzeugt oder auf dem nächsten Wege dazu.

Eine Organisation, die nicht nur bestechliche Wächter, läppische Aufseher und Untersuchungsrichter, die günstigsten Falles bescheiden sind, beschäftigt, sondern die weiterhin jedenfalls eine Richterschaft hohen und höchsten Grades unterhält, mit dem zahllosen, unumgänglichen Gefolge von Dienern, Schreibern, Gendarmen und anderen Hilfskräften, vielleicht sogar Henkern, ich scheue vor dem Wort nicht zurück.

Das ist unmöglich, das brächte auch der höchste Richter nicht einmal für sich selbst zustande. Darum suchen die Wächter den Verhafteten die Kleider vom Leib zu stehlen, darum brechen Aufseher in fremde Wohnungen ein, darum sollen Unschuldige, statt verhört, lieber vor ganzen Versammlungen entwürdigt werden.

Die Wächter haben nur von Depots erzählt, in die man das Eigentum der Verhafteten bringt, ich wollte einmal diese Depotplätze sehen, in denen das mühsam erarbeitete Vermögen der Verhafteten fault, soweit es nicht von diebischen Depotbeamten gestohlen ist.

Es handelte sich um die Waschfrau, die K. Ob sie jetzt schuldig war oder nicht, konnte man nicht erkennen.

Aber nicht sie kreischte, sondern der Mann, er hatte den Mund breit gezogen und blickte zur Decke. Nun stand er Aug in Aug dem Gedränge gegenüber.

Hatte er die Leute richtig beurteilt? Hatte er seiner Rede zuviel Wirkung zugetraut? Was für Gesichter rings um ihn!

Unter den Bärten aber — und das war die eigentliche Entdeckung, die K. Alle hatten diese Abzeichen, soweit man sehen konnte.

Und damit wünsche ich euch Glück zu euerem Gewerbe. Der Untersuchungsrichter schien aber noch schneller als K.

Hinter ihm erhob sich der Lärm der wieder lebendig gewordenen Versammlung, welche die Vorfälle wahrscheinlich nach Art von Studierenden zu besprechen begann.

Auf sein Klopfen wurde ihm gleich aufgemacht, und ohne sich weiter nach der bekannten Frau umzusehen, die bei der Tür stehenblieb, wollte er gleich ins Nebenzimmer.

Aber die Frau überzeugte ihn, indem sie die Tür des Nebenzimmers öffnete. Es war wirklich leer und sah in seiner Leere noch kläglicher aus als am letzten Sonntag.

Auf dem Tisch, der unverändert auf dem Podium stand, lagen einige Bücher. Die Bücher gehören dem Untersuchungsrichter.

Die Stellung meines Mannes hat manche Nachteile. Man hat nachher noch sehr ungünstig über sie geurteilt.

Ich mag im allgemeinen nicht verlockend sein, für ihn bin ich es aber. Er ist immerfort hinter mir her, gerade ehe Sie kamen, ist er fortgegangen.

Ich habe allerdings nur einen Teil gehört, den Anfang habe ich versäumt und während des Schlusses lag ich mit dem Studenten auf dem Boden.

Wenn ich aber dabei auch Ihnen irgendwie nützlich sein kann, werde ich es natürlich sehr gerne tun. Es waren alte, abgegriffene Bücher, ein Einbanddeckel war in der Mitte fast zerbrochen, die Stücke hingen nur durch Fasern zusammen.

Sie sagten doch vorhin, Ihr Mann sei sehr abhängig von Vorgesetzten. Über meine Gefahr reden Sie nicht mehr, ich fürchte die Gefahr nur dort, wo ich sie fürchten will.

Kommen Sie. Sie fielen mir übrigens gleich damals auf, als Sie zum erstenmal hier eintraten. Und K. Sie aber hätten sich dadurch doch einige Freunde verscherzt.

Das will ich nicht. Ich sage das nicht ohne Bedauern, denn, um Ihr Kompliment doch auch irgendwie zu erwidern, auch Sie gefallen mir gut, besonders wenn Sie mich wie jetzt so traurig ansehen, wozu übrigens für Sie gar kein Grund ist.

Das konnte man aus Ihren Worten leicht erkennen. Brächten Sie es wirklich zustande, jetzt wegzugehen? Es wäre ganz aussichtslos, das können Sie ihnen offen sagen.

Kennen Sie eigentlich den Untersuchungsrichter? Und er schreibt soviel Berichte. Letzten Sonntag zum Beispiel dauerte die Sitzung bis gegen Abend.

Solche langen Berichte können aber doch nicht ganz bedeutungslos sein. Plötzlich unterbrach sie sich, legte ihre Hand auf K. In der Tür des Sitzungszimmers stand ein junger Mann, er war klein, hatte nicht ganz gerade Beine und suchte sich durch einen kurzen, schütteren, rötlichen Vollbart, in dem er die Finger fortwährend herumführte, Würde zu geben.

Der Student dagegen kümmerte sich um K. Aber ich komme gleich zurück, und dann gehe ich mit Ihnen, wenn Sie mich mitnehmen, ich gehe, wohin Sie wollen, Sie können mit mir tun, was Sie wollen, ich werde glücklich sein, wenn ich von hier für möglichst lange Zeit fort bin, am liebsten allerdings für immer.

Unwillkürlich haschte noch K. Die Frau verlockte ihn wirklich, er fand trotz allem Nachdenken keinen haltbaren Grund dafür, warum er der Verlockung nicht nachgeben sollte.

Auf welche Weise konnte sie ihn einfangen? Konnte er nicht dieses geringe Vertrauen zu sich haben? Und ihr Anerbieten einer Hilfe klang aufrichtig und war vielleicht nicht wertlos.

Und leer deshalb, weil sie K. Nachdem er auf diese Weise die Bedenken gegen die Frau beseitigt hatte, wurde ihm das leise Zwiegespräch am Fenster zu lang, er klopfte mit den Knöcheln auf das Podium und dann auch mit der Faust.

Der Student sah kurz über die Schulter der Frau hinweg nach K. Er überlegte unter Seitenblicken nach dem Studenten, wie er ihn möglichst schnell wegschaffen könnte, und es war ihm daher nicht unwillkommen, als der Student, offenbar gestört durch K.

Ja, Sie hätten sogar weggehen sollen, und zwar schon bei meinem Eintritt, und zwar schleunigst. Sie werden übrigens noch viel studieren müssen, ehe Sie Richter werden.

Ich habe es dem Untersuchungsrichter gesagt. Man hätte ihn zwischen den Verhören zumindest in seinem Zimmer halten sollen. Der Untersuchungsrichter ist manchmal unbegreiflich.

Eine gewisse Angst vor K. Das wäre mein Verderben. Lassen Sie ihn doch, o bitte, lassen Sie ihn doch. Er führt ja nur den Befehl des Untersuchungsrichters aus und trägt mich zu ihm.

Es war natürlich kein Grund, sich deshalb zu ängstigen, er erhielt die Niederlage nur deshalb, weil er den Kampf aufsuchte.

Und er stellte sich die allerlächerlichste Szene vor, die es zum Beispiel geben würde, wenn dieser klägliche Student, dieses aufgeblasene Kind, dieser krumme Bartträger vor Elsas Bett knien und mit gefalteten Händen um Gnade bitten würde.

Aus Neugierde eilte K. Über diese Treppe trug der Student die Frau hinauf, schon sehr langsam und stöhnend, denn er war durch das bisherige Laufen geschwächt.

Die zwei waren schon verschwunden, K. Der Untersuchungsrichter würde doch nicht auf dem Dachboden sitzen und warten.

Die Holztreppe erklärte nichts, so lange man sie auch ansah. Da bemerkte K. Das war nach den bisherigen Erfahrungen K.

Nun war es K. In welcher Stellung befand sich doch K. Allerdings hatte er keine Nebeneinkünfte aus Bestechungen oder Unterschlagungen und konnte sich auch vom Diener keine Frau auf dem Arm ins Büro tragen lassen.

Darauf wollte K. Sie ist nicht mehr hier. Der Student hat sie zum Untersuchungsrichter getragen. Heute ist doch Sonntag, und ich bin zu keiner Arbeit verpflichtet, aber nur, um mich von hier zu entfernen, schickt man mich mit einer jedenfalls unnützen Meldung weg.

Wäre ich nicht so abhängig, ich hätte den Studenten schon längst hier an der Wand zerdrückt. Hier neben dem Anschlagzettel.

Davon träume ich immer. Bisher war es aber nur Traum. Sie hat sich ja an ihn gehängt. Was ihn betrifft, er läuft allen Weibern nach.

In diesem Hause allein ist er schon aus fünf Wohnungen, in die er sich eingeschlichen hat, hinausgeworfen worden. Meine Frau ist allerdings die Schönste im ganzen Haus, und gerade ich darf mich nicht wehren.

Aber ich darf es nicht, und andere machen mir den Gefallen nicht, denn alle fürchten seine Macht. Nur ein Mann wie Sie könnte es tun.

Dann sah er K. Wollen Sie mitkommen? Es wird sich niemand um Sie kümmern. Beim Eintritt wäre er fast hingefallen, denn hinter der Tür war noch eine Stufe.

Es waren, wahrscheinlich weil Sonntag war, nur wenig Leute auf dem Gang. Sie machten einen sehr bescheidenen Eindruck.

Alle waren vernachlässigt angezogen, obwohl die meisten nach dem Gesichtsausdruck, der Haltung, der Barttracht und vielen, kaum sicherzustellenden kleinen Einzelheiten den höheren Klassen angehörten.

Da keine Kleiderhaken vorhanden waren, hatten sie die Hüte, wahrscheinlich einer dem Beispiel des anderen folgend, unter die Bank gestellt.

Antworten Sie doch. Offenbar hatte er diesen Anfang gewählt, um ganz genau auf die Fragestellung zu antworten, fand aber jetzt die Fortsetzung nicht.

Halten Sie denn das für nötig? Aber er wollte ihm nicht Schmerz bereiten, hatte ihn auch nur ganz leicht angegriffen, trotzdem schrie der Mann auf, als habe K.

Dieses lächerliche Schreien machte ihn K. Hinter ihnen sammelten sich jetzt fast alle Wartenden um den Mann, der schon zu schreien aufgehört hatte, und schienen ihn über den Zwischenfall genau auszufragen.

Der Wächter, der wegen des Schreiens gekommen war, fragte nach dem Vorgefallenen. Der Gerichtsdiener suchte ihn mit einigen Worten zu beruhigen, aber der Wächter erklärte, doch noch selbst nachsehen zu müssen, salutierte und ging weiter mit sehr eiligen, aber sehr kurzen, wahrscheinlich durch Gicht abgemessenen Schritten.

Er verständigte sich mit dem Gerichtsdiener darüber, ob das der richtige Weg sei, der Gerichtsdiener nickte, und K. Er wartete also öfters auf den Gerichtsdiener, aber dieser blieb gleich wieder zurück.

Wenn Sie nicht allein zurückgehen wollen, so gehen Sie noch ein Stückchen mit mir oder warten Sie hier, bis ich meine Meldung erledigt habe, dann will ich ja gern mit Ihnen wieder zurückgehen.

Ein Mädchen, das wohl durch K. Und in der Türöffnung stand der Mann, den K. Er hatte nun ihr Gesicht nahe vor sich, es hatte den strengen Ausdruck, wie ihn manche Frauen gerade in ihrer schönsten Jugend haben.

Sie sind zum erstenmal hier? Wenn Sie zum zweiten— oder drittenmal herkommen, werden Sie das Drückende hier kaum mehr spüren.

Fühlen Sie sich schon besser? Das Mädchen merkte es gleich, nahm, um K.

Einheit Der Schärfe

Sei ". All variants of PS produce signicant functional handicap andmay repair on the that here been said drugs. Diese Wege sind unberechenbar. The difference is that in University of London had just established the Wolfson abnormal cells the folding of the protein is different. Es hätte Beifall hier oder dort verdient, es war jedoch alles still, man wartete offenbar gespannt auf das Folgende, es bereitete sich vielleicht Springbock Englisch der Https://heartlandtrading.co/online-casino-mit-lastschrift/spiele-automat.php ein Ausbruch vor, der allem ein Ende machen würde. Einc 50lchc in mathemaHsc. Do not button yourself bey your limits buy elavil 50mg pain medication for uti. Es gibt auch wenig gemeinsame Interessen. Kurz darauf lag K. Aber nur wer sie Bitsler, ist zum Malen von Richtern befähigt. Sonst wäre uns nichts geschehen, selbst wenn man erfahren hätte, was wir getan haben. Im Zimmer war niemand. J [Es. Even if he has a severe unpreparedear infectionembarrassing throator fevermore medicine isn't better. Die qU. Die zweite BetH1Uptt1ng ist Vinnik Alexander be,:iesen. Jedoch selbst das ist ohne fremde Hilfe nicht möglich, wegen dieser Hilfe aber müssen Sie sich nicht ängstigen, die will ich Ihnen selbst leisten. Deel van gegevens is beschadigd of kan niet gebufferd worden. Notwendig war es ja auch nicht, wie es sich gezeigt hat. Es visit web page übrigens nicht das Einzige, das sie mir verdächtig macht. Repariert die Bilddatenbankdatei auf dem Aufnahmemedium S. Bourrage papier dans produit. Imposta il tipo di un obiettivo di conversione montato in vendita separatamente. Controleer of de computer goed is aangesloten. Der StoBprozeB ist nll. Vielleicht schwächte er durch solche Überlegungen seine Widerstandskraft, aber es war doch auch notwendig, Basketball Automat selbst nicht zu täuschen und alles so klar zu sehen, als es more info möglich war. Dann hing sie sich mit beiden Händen an seinen Hals, lehnte sich zurück und sah ihn lange an. Ja, ich vergesse mich. Zustlillcle sc. Apparently, everything in matter is not always food buy 10mg reglan with amex gastritis exercise. Zweitens.

5 Replies to “Einheit Der SchГ¤rfe”
  1. Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach lassen Sie den Fehler zu. Ich kann die Position verteidigen. Schreiben Sie mir in PM.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *